ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

6. C

Základní informace

7. května 2021

Svátek matek 5.C

  Tento týden jsme věnovali nejen učení, ale i přípravám na Svátek matek. Děti si vyrobily pro maminky ozdobné dózy a napsaly si pro maminku básničku. Ještě jsme stihli maminkám namalovat i obrázek. Tak, milé maminky, vše nejlepší k Vašemu svátku!

Pokračovat ve čtení

31. prosince 2020

Vánoční besídka 5.C

Dne 18. 12. proběhla v naší třídě dlouho a toužebně očekávaná vánoční besídka. Ve třídě na děti čekal slavnostně vyzdobený stůl a především stromeček obsypaný drobnými dárečky. Pohoštění si děti samy připravily v kuchyňce a pak se mohlo začít s hodováním. Rozdali jsme si dárečky a poté následovala zábava, kdy jsme se naučili tančit mazurku […]

Pokračovat ve čtení

31. prosince 2020

5. C – Adventní čas ve škole

Po návratu do škol v adventním čase jsme vskutku nezaháleli. Především jsme se učili! V mat. jsme zvládli obor čísel  větší než 1 000 000 a počítání v něm. Učili jsme se orientovat, tvořit a číst z grafů a diagramů. Seznámili jsme se s určování zlomků.  V č.j. jsme se potýkali se záludnostmi předpon s-, […]

Pokračovat ve čtení

22. září 2020

Olympijský víceboj 5.C

    Dne 16. 9. se žáci 5. C zúčastnili testování Olympijského víceboje na 1. stupni. Děti si vyzkoušely venkovní disciplíny. Ostatní disciplíny víceboje budou páťáci zkoušet v období zimním v tělocvičně. Radka Kulhavá, Paula Špačková          

Pokračovat ve čtení

18. září 2020

Den 1. pomoci na Starém náměstí

  Dne 11.9. se žáci z 5.C zúčastnili Dnu 1. pomoci, kde si na různých stanovištích prakticky vyzkoušeli poskytování 1. pomoci. Také se žáci seznámili s dalšími složkami záchranného systému – policií a hasiči. Děti si mohly prohlédnout i technické vybavení, které mají zdravotníci, policie a hasiči k dispozici. Bohužel teplo a dusno v kombinaci […]

Pokračovat ve čtení

16. září 2020

Začátek školního roku 2020/2021 v 5.C

Vstup do začátku šk. roku byl pro žáky 5. C trochu netradiční pouze s naší paní asistentkou, jelikož jejich třídní učitelka náhle onemocněla. Tak jí děti alespoň zamávaly  do fotoaparátu a pozdravily se s ní na dálku po telefonu. Radka Kulhavá, Paula Špačková  

Pokračovat ve čtení