Metodik prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Plocová

Kontakt: kabinet TV – přízemí budovy II. stupně
telefon: 730 575 688
lenka.jasanska(at)seznam.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Standardní činnosti metodika prevence