ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Metodik prevence


Autor: VedeníŠkolní metodik prevence pro 2. stupeň: Mgr. Lenka Plocová

Kontakt: kabinet TV – přízemí budovy II. stupně
telefon: 730 575 688
lenka.plocova(at)zs-habrmanova.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Školní metodik prevence pro 1. stupeň: Mgr. Kamila Janíčková

Kontakt: přízemí budovy I. stupně
telefon: 731 129 678
kamila.janickova(at)zs-habrmanova.cz
Konzultační hodiny: po předchozí domluvě

Školní poradenské pracoviště

Standardní činnosti metodika prevence

Školní preventivní program 2023 – 24

Školní preventivní strategie 2019- 2027