Vychovatelky

 1.odd.  3.A,3.C  Elblová Lenka  731129673  l.elblova@seznam.cz  ŠD suterén
 2.odd.  1.A,2.C  Mgr. Venclová Petra   734683415   petravenclova@seznam.cz  ŠD modré patro 
 3.odd.  2.B,2.C  Heinzová Iveta (vedoucí vychovatelka)  731129675  kecupova@centrum.cz  ŠD modré patro
 4.odd.  2.A,2.C  Pávková Kamila  730575686  kamila.pavkova@atlas.cz  ŠD modré patro
 5.odd.  1.C,2.C  Částková Veronika, DiS.   730575695  nika.paukertova@seznam.cz  ŠD růžové patro
 6.odd.  1.B,2.C  Jansová Jiřina, DiS.     605226835   jansovajirina@seznam.cz  ŠD u půdy
 7.odd.  3.B,3.C  Heinzová Barbora    730806175   heinzova.barbora@centrum.cz  ŠD u půdy