ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Organizace školního roku


Autor: VedeníObdobí školního vyučování

1. pololetí 1. září 2022 – 31. ledna 2023
2. pololetí 1. února 2023 – 30. června 2023
Prázdniny
podzimní prázdniny 26. října 2022 a 27. října 2022
vánoční prázdniny 23. prosince 2022 – 2. ledna 2023
jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2023
jarní prázdniny 6. března 2023 – 12. března 2023
velikonoční prázdniny 6. dubna 2023
hlavní prázdniny 1. července 2023 – 3. září 2023
školní vyučování pro rok 2023/2024 začne 4. září 2023
Třídní schůzky
čtvrtek 8. 9. 2022 1. stupeň 16:00 – 17:00 hodin

2. stupeň 15:30 – 16:00 hodin

Informační odpoledne
čtvrtek 10. 11. 2022 16:00 – 17:30 hodin
úterý 18. 4. 2023 16:00 – 17:30 hodin