ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Pomůcky do hodin


Autor: Druhý stupeňPomůcky do jednotlivých ročníků v roce 2024/2025:

6. ročník
Český jazyk sešit č. 564 – 1 ks
sešit č. 524 – 3 ks
sešit č. 444 – 1 ks
rychlovazač a 10 euroobalů
Anglický jazyk sešit č. 544 – 1ks
Matematika VI.A,B sešit č. 440 – 2 ks (nelinkovaný)
sešit č. 444 – 1 ks (linkovaný)
sešit č. 540 – 1 ks (nelinkovaný)
+ podložky, obaly, tužku č.2 a 3, 3 barevné tužky, gumu, kružítko, trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník
Dějepis sešit č. 544 – 1 ks
Fyzika sešit č. 540 – 1 ks
Pracovní činnosti sešit č. 520 – 1 ks + podložka, obal
Přírodopis sešit č. 464 – 1 ks (linkovaný) + obal
Výchova ke zdraví sešit č. 520 – 1 ks
Občanská výchova sešit č. 540 – 1 ks
Zeměpis sešit č. 440 – 1 ks
Informatika 1 ks tvrdá otevírací fólie + Digitální technologie (pracovní sešit, který zakoupíme společně a budeme využívat do 9. třídy) – 150,- Kč
Hudební výchova sešit č. 524  – 1 ks
notový sešit – 1 ks
Výtvarná výchova temperové barvy (10 barev), štětce č. 0, 4, 8, 12, ostatní si domluvíme v září
Ekonomika domácnosti sešit č. 524 – 1 ks + obal
Přírodovědná praktika 10 papírů A4 + desky
7. ročník
Český jazyk sešit č. 564 – 1 ks
sešit č. 524 – 3 ks
rychlovazač a 10 euroobalů
Anglický jazyk sešit č. 544 – 1 ks
Matematika VII. A sešit č. 444 – 1 ks
sešit č. 440 – 1 ks
trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, tužka č. 2 a 3, úhloměr, 3 barevné tužky,obaly, podložky, guma
Matematika VII. B sešit č. 420 – 2 ks (nelinkovaný)
sešit č. 444 – 1 ks (linkovaný)
sešit č. 520 – 1 ks (nelinkovaný)
+ 2 podložky A4, 3 obaly na sešity A4, tužku č.2 a 3, 3 barevné tužky, gumu, kružítko, úhloměr, 2 trojúhelníky s ryskou, rychlovazač a 5 euroobalů, lepidlo
Dějepis sešit č. 544 – 1 ks
Fyzika sešit č. 560 – 1 ks
Pracovní činnosti sešit č. 520 – 1 ks + podložka, obal
Přírodopis sešit č. 464 – 1 ks (linkovaný) + obal
Výchova ke zdraví sešit č. 520 – 1 ks (nelinkovaný) + podložka
rychlovazač a 10 euroobalů
Občanská výchova sešit č. 540 – 1 ks
Zeměpis sešit č. 440 – 1 ks
Informatika 1 ks tvrdá otevírací fólie + Digitální technologie (pracovní sešit, který zakoupíme společně a budeme využívat do 9. třídy) – 150,- Kč
Hudební výchova sešit č. 524 – 1 ks
notový sešit z předchozího školního roku
Výtvarná výchova temperové barvy (10 barev), štětce č. 0, 4, 8, 12, ostatní si domluvíme v září
Ruský jazyk sešit č. 544 – 1 ks
RADUGA – kupujeme společně
slovníček č. 644
Německý jazyk sešit č. 544 – 1 ks
slovníček č. 644
8. ročník
Český jazyk sešit č. 564 – 1 ks
sešit č. 544 – 1 ks
sešit č. 524 – 2 ks
rychlovazač a 10 euroobalů
Anglický jazyk sešit č. 544 – 1 ks
Matematika VIII. A, B sešit č. 444 – 1 ks
sešit č. 440 – 1 ks
sešit č. 520 – 1 ks
VIII. C

 

trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, tužku č. 2 a 3 (F), úhloměr, 3 barevné tužky, 2 podložky A4, obaly, gumu

sešit č. 444 – 1 ks                                              sešit č. 420 – 2 ks                                            sešit č. 520 – 1 ks                                trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, tužku č. 2 a 3 (F), úhloměr, 3 barevné tužky, 2 podložky A4, obaly, gumu, 5 euroobalů, lepidlo

Dějepis sešit č. 544 – 1 ks
Fyzika sešit č. 560 – 1 ks
Chemie sešit č. 464 – 1 ks (linkovaný) + obal

sešit č. 540 – 1 ks + obal, podložka

Pracovní činnosti sešit č. 520 – 1 ks + podložka, obal
Přírodopis sešit č. 464 – 1 ks (linkovaný) + obal
Občanská výchova sešit č. 540 – 1 ks
Zeměpis sešit č. 440 – 1 ks
Informatika 1 ks tvrdá otevírací fólie + Digitální technologie (pracovní sešit, který zakoupíme společně a budeme využívat do 9. třídy) – 150,- Kč
Hudební výchova sešit č. 520 – 1 ks
notový sešit z předchozího školního roku
Výtvarná výchova temperové barvy (10 barev), štětce č. 0, 4, 8, 12, ostatní si domluvíme v září
Německý jazyk
Ruský jazyk sešit č. 544 – 1 ks
RADUGA – kupujeme společně
slovníček č. 644
9. ročník
Český jazyk sešit č. 564 – 1 ks
sešit č. 544 – 1 ks
sešit č. 524 – 3 ks
rychlovazač a 10 euroobalů
Anglický jazyk sešit č. 544 – 1 ks
Matematika IX.A sešit č. 440 – 1 ks
sešit č. 444 – 1 ks
sešit č. 520 – 1 ks
trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, tužku č. 2 a 3 (F), úhloměr, 3 barevné tužky, 2 podložky A4, obaly, gumu
Matematika IX.B sešit č. 440 – 1 ks
sešit č. 444 – 1 ks
sešit č. 520 – 1 ks
trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, tužku č. 2 a 3 (F), úhloměr, 3 barevné tužky, 2 podložky A4, obaly, gumu
Matematika IX.C sešit č. 444 – 1 ks
sešit č. 420 – 2 ks                                           sešit č. 520 – 1 ks
trojúhelník s ryskou, 2. trojúhelník, kružítko, tužku č. 2 a 3 (F), úhloměr, 3 barevné tužky,  podložky, obaly, gumu, 5 euroobalů, lepidlo
Fyzika sešit č. 564 – 1 ks
Chemie sešit č. 464 – 1 ks (linkovaný) + obal

sešit č. 540 – 1 ks + obal, podložka

Pracovní činnosti sešit č. 420 – 1 ks + podložka, obal – pouze dívky
Přírodopis sešit č. 464 – 1 ks (linkovaný) + obal
Občanská výchova sešit č. 540 – 1 ks
Zeměpis sešit č. 440 – 1 ks
Informatika 1 ks tvrdá otevírací fólie – na zakládání pracovních listů
Hudební výchova sešit č. 520 – 1 ks
notový sešit z předchozího školního roku
Výtvarná výchova temperové barvy (10 barev)
ostatní pomůcky z 8. ročníku