Školní psycholog

V současné době nemá škola k dispozici školního psychologa.