Základní informace

Informace o stravování ve školní jídelně

Adresa:
Základní škola Česká Třebová Habrmanova ulice
ul. Habrmanova 1500
56002 Česká Třebová
Vedoucí ŠJ: Hudečková Markéta
Telefon ŠJ: 465 532662
Úřední hodiny: Po – Pá 7:00 – 9:00
Výdej obědů: Po – Pá 11:00 – 14:00
Výdej do jídlonosičů: Po – Pá 11:00 – 11:40
Žádost o vrácení přeplatku na účet strávníka ke stažení zde: Přeplatek

Seznam alergenů v potravinách: Alergeny

Vnitřní řád školní jídelny

Informace o stravování

  • Cena čipu: 100,– Kč
  • Čip je vydán na základě PŘIHLÁŠKY ke stravování – ŽÁCI , či na základě PŘIHLÁŠKY ke stravování – CIZÍ STRÁVNÍCI
    Zálohy na stravování – je možné zadat již nyní trvalý příkaz ve Vaší bance nebo platba v hotovosti v kanceláři ŠJ.
  • Doporučená měsíční záloha: min. 500,– Kč Číslo účtu ŠJ: 211174318/0600    Moneta Money Bank
  • Variabilní symbol: rodné číslo strávníka !!! Klesne-li záloha pod 20,– Kč nebude již možné odebrat oběd !!
  • Při neúčasti ve škole nebo nemoci není nárok na dotovaný oběd, pouze na oběd za plnou cenu.
  • Ztrátu čipu nutno nahlásit ve ŠJ a zakoupit čip nový.
  • Změnu účtu trvalého příkazu je nutné nahlásit v kanceláři ŠJ.
  • Při mimořádných akcích (exkurze, výlety, sport. dny a pod.) se žáci na obědy přihlašují, pokud oběd není odebrán, je částka za něj odečtena z jeho konta.