ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Školní družina


Autor: administrator  • Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování.
  • Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.
  • Pracuje podle vlastního ŠVP.
  • Pedagogická činnost ve školní družině má svá specifika:

– poskytujeme dětem dostatek času na potřebný odpočinek po vyučování
– nabízíme různé druhy aktivit (přírodovědné, sportovní, hudební, dramatické, výtvarné…)
– pomáháme dětem při osvojování sociálních kompetencí (tolerance, spolupráce ve skupině)

  • Školní družina je součástí základní školy, nachází se v budově 1. stupně.
  • Kapacita ŠD je 150 žáků. Navštěvují ji žáci 1. – 3. ročníku.
  • Pro svoji činnost využívá šest kmenových oddělení.
  • ŠD dále využívá cvičnou kuchyňku, malou tělocvičnu, keramickou dílnu. Pro pobyt venku má k dispozici sportovní areál školy a školní zahradu. Poloha školy nabízí množství vycházek do přírody.
  • Stravování žáků probíhá ve školní jídelně.
  • Děti mají možnost v rámci ŠD navštěvovat zájmové kroužky.