ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Přírodopis


Autor: Druhý stupeňVýukové materiály:

1) poznávačka 6.ročník  a) Měkkýši, b) Kroužk+pavoukovci, c) Hmyz,  d) Houby

2) poznávačka 7.ročník  a) Paryby+ryby, b) Plazi+obojživelníci, c)  Ptáci-nové d) Savci, e) Mechy-jehličnany

9.ročník  Nerosty – třídění

 

atlas živočichů a rostlin

 

prezentace přírodopisu

 

 

Projekt:  Smyslové poznávání přírody v učebně přírodopisu.

Projekt, který je spolufinancován z LČR.
a) Krátké shrnutí dosažených cílů:
Učebna přírodopisu se vybavuje postupně mikroskopovací technikou. Žáci v hodinách s praktickým pozorováním si sami mohou vyrábět preparáty z rostlin, hmyzu, šupin a prvoků.

b) Naplnění plánovaných cílů:
Každé pozorování více smysly upevňuje vědomosti o přírodě a podněcuje děti k samostatnému zkoumání i v hodinách přírodopisu. V rámci předmětu „přírodovědná praktika“ rozvíjejí své vědomosti v oblasti mikrosvěta rostlin i živočichů.
V letošním školním roce byl dokoupeny 2 mikroskopy s elektrickým  osvětlením. V předmětech s polovičním počtem žáků tak může každý pracovat samostatně u svého mikroskopu.

c) Význam projektu pro naši organizaci
Na ZŠ Habrmanova se již několik let pořádají přírodovědné regionální soutěže věnované poznávání rostlin a živočichů. Pořádá se zde i mineralogická olympiáda. Mikroskopovací technika slouží i při těchto soutěžích k zobrazování mikroskopických přírodnin.

Učebna přírodopisu  díky svému vybavení slouží v odpoledních hodinách ke vzdělávacím přednáškám pro veřejnost města.