ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Sociální pedagog


Autor: VedeníMgr. Hana Nádvorníková, DiS.

E-mail: hana.nadvornikova(at)zs-habrmanova.cz

Tel: 734 595 947

Sociální pedagog je prostředníkem mezi školou, rodiči, žáky a různými institucemi. Zaměřuje se především na oblasti socializace a výchovy, řeší vztahy sociálního prostředí. Snaží se pomáhat s výchovně-vzdělávacím procesem v rodině, škole i v oblasti volného času, a řešit krizové situace a předcházet dysfunkčním procesům.

Více se dozvíte na následujícím odkazu: Kdo je sociální pedagog? » Asociace sociálních pedagogů (asocp.cz)

Sociální pedagog je členem Školního poradenského pracoviště (ŠPP).

Školní poradenské pracoviště

Náplň činností školního sociálního pedagoga:

  • zprostředkování pomoci odborných poradenských, sociálních, zdravotnických a jiných pracovišť
  • pomoc s právními a sociálními otázkami
  • spolupráce se zákonnými zástupci žáků, pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, lékaři, policií, pracovníky jiných škol a školských zařízení
  • spolupráce při odhalování ohrožených žáků – zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita atp.,
  • poskytování a zprostředkování pomoci rodinám, které nejsou schopny vytvořit správné podmínky pro rozvoj dítěte
  • spolupráce při organizaci a realizaci tematických programů týkajících se prevence a sociálně patologických jevů