ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Ekologie


Autor: Druhý stupeňNaše škola je zapojena do sítě škol MRKEV (to je dlouhodobý program Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina) a do recyklohraní  (recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace).

1) Třídění odpadů – ve škole třídíme papír, plasty, hliníkové fólie, víčka od PET lahví, baterie, tonery, žárovky, pomerančovou a citronovou kůru, staré pečivo.

2) Soutěže ve sběru papíru, baterií, mobilních telefonů a drobného elektrozařízení organizujeme pro žáky dvakrát do roka. Nejlepší sběrači získávají pěkné ceny.

3) ZOO koutek na škole je pravidelně spravován asi 14 žáky naší školy. Chováme především křečky, osmáky a morčata.

4) Přírodovědné soutěže pořádáme každý rok v květnu pro žáky celého regionu za finanční podpory Pardubického kraje.

5) Geopark a bylinkovou zahrádku na školní zahradě využíváme především při výuce přírodopisu v 9. ročníku a pěstitelských prací.

6) Den Země. Tento rok se naše škola zapojila do organizace Dne Země v parku Javorka, kde jsme prezentovali naši ekologickou výchovu.

7) Spolupracujeme s ekocentry v České Třebové a Muzeem. Navštívili jsme výstavu hub, bylinek, sukulentů, výstavu ptactva a geologie.