ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Pokusy


Autor: administratorPřírodopis

Název Odkaz ke stažení (Zip)
1.pdf Měření teploty ve včelím úle
2.pdf Měření pH srážek
3.pdf Kyselost a zás. nápojů a čajů
4.pdf Jak poznáme, co dýcháme
5.pdf Pokryv těla živočichů
6.pdf Fotosyntéza – produkce kyslíku
7.pdf Kvašení
8.pdf Vliv polohy těla na vitální kapacitu plic
9.pdf Okyselování vody vlivem CO2
10.pdf Srovnání pH zemědělské a lesní půdy
11.pdf. Hluk z dopravy – měření ve třídách
12.pdf. Vliv světla na produkci kyslíku
13.pdf Měření kvality UVA filtru u brýlí
14.pdf Měření kvality UVA filtru u opalovacích krémů
15.pdf Porovnání teplotních změn vody a půdy
16.pdf Sledování změny TF
17.pdf Sledování změny krevního tlaku při zátěži
18.pdf Sledování změny plicních objemů při zátěži
19.pdf Teplota těla při změně podmínek
20.pdf Povrchové vody – měření pH
21.pdf.Povrchové vody-měření fosfátů
22. pdf Měření vlhkosti, CO2 a teploty v prostorách školy
23. pdf Pitná voda – obsah dusičnanů
24.pdf Povrchové vody – obsah dusičnanů
25. pdf Klíčení semen obilovin
26.pdf Kardiorespirační zdatnost – Ruffierova zkouška
27.pdf Měření elektrické aktivity srdce
28.pdf Měření funkcí plic
29.pdf Zjišťování intenzity hluku na různých místech ve městě
30.pdf Vliv energetických nápojů na změny tepové frekvence
31.pdf Studánky – měření pH a teploty
32.pdf Kvalita vody v zahradních bazéneche a jezírkách
33.pdf Výroba jogurtu
34.pdf Produkce kyslíku zelených řas
35.pdf Měření teploty ve tlející organické hmotě

Chemie

Název Odkaz ke stažení (Zip)
36.pdf Stanovení pH různých částí rostlin
37.pdf Měrení teploty při rozpouštění hydroxidu sodného ve vodě
38.pdf Stanovení pH v různých místech vodního toku
39.pdf Rozlišení různých druhů vod podle obsahu minerálních látek
40.pdf Závislost množství rozpuštěného kyslíku ve vodě na teplotě
41.pdf Voltův galvanický článek
42.pdf Povrchové vody – tvrdost
43.pdf Studánky – tvrdost vody
44.pdf Chladící směsi
45.pdf Vzduch a hoření
46.pdf Elektrická vodivost medu
47.pdf Stanovení vitamínu C
48.pdf Měření závislosti elektrické vodivosti roztoku octa na jeho koncentraci
49.pdf Rozlišení různých mořských vod pomocí elektrické vodivosti
50.pdf pH citrusů
51.pdf Kolorimetrické stanovení koncentrace manganistanu draselného
52.pdf Způsoby kypření těsta
53.pH mýdel
54.pdf Alkoholové kvašení
55.pdf Porovnání koncentrace roztoků kolorimetrem
56.pdf pH léčiv
57.pdf Stanocení CO2 v různých fázích vyučovací hodiny
58.pdf Měření pH s použitím hnojiv
59.pdf Měření vodivosti s použitím čistících prostředků
60.pdf Teplota ředěných kyselin
61.pdf pH zubních past
62.pdf Je kyselé ovoce opravdu kyselé
63.pdf Množství O2 v čisté a eutrofizované vodě
64.pdf Čím sladíme
65.pdf Stanovení kvality vody po úpravách

Fyzika

Název Odkaz ke stažení (Zip)
66.pdf Magnetické pole trvalého magnetu
67.pdf Tepelná výměna
68.pdf Výkon a práce při zvedání tělesa
69.pdf Pohyb tělesa
70.pdf Ohmův zákon
71.pdf Osvětlení z různých světelných zdrojů
72.pdf Sériové zapojení
73.pdf Paralelní zapojení
74.pdf hydrostatický tlak
75.pdf Měření meteorologických veličin

Člověk a jeho svět

Název Odkaz ke stažení (Zip)
76.pdf Měření hluku v různých prostorách 1. stupně naší ZŠ
77.pdf Měření rychlosti větru v průběhu dne
78.pdf Měření vlhkosti vzduchu v různých patrech školy
79.pdf Teplota vody v klidu a v pohybu
80.pdf Vliv zátěže na teplotu těla
81.pdf Dechová frekvence u dětí mladšího školního věku
82.pdf Kyselost dětských mléčných výrobků
83.pdf Pohlcování tepelného záření
84.pdf Měření venkovní teploty
85.pdf Možnosti udržování teploty vody
86.pdf Měření CO2 ve vyd.vzduchu
87.pdf Měření teploty těla
88.pdf Porovnání digitálního a ručního měření tepové frekvence
89.pdf Teplota povrchových vod v okolí České Třebové
90.pdf Srážení bílkovin