ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

1. A

Základní informace

28. března 2023

1. A – Velikonoční tvoření v KC

Pokračovat ve čtení

28. března 2023

1. A – Pěstitelské práce

Pokračovat ve čtení

28. března 2023

1. A – Jeden svět na školách

Vzdělávací program – „Malé mužstvo“ Paní učitelka Eva Kohoutková si pro nás připravila besedu na téma – TÝM A TÝMOVÁ PRÁCE. Cílem bylo vést žáky k tomu, aby i uvědomili, že ve sportu (i v životě) mohou nastat situace, které člověku znemožní být úspěšný, nebýt empatičtí k těm, kterým se něco i přes velkou snahu […]

Pokračovat ve čtení

22. března 2023

Prvňáčci první plavání

Pokračovat ve čtení

23. února 2023

1. A – Návštěva předškoláků z MŠ

Pokračovat ve čtení

23. února 2023

1. A – Sportovní odpoledne s 9. B

Žáci 9. B  pro naši třídu připravili akci „Sportovní odpoledne“ ve velké tělocvičně. Odpoledne plné her a cvičení na jednotlivých stanovištích jsme si  moc užili!!! Za naše skvělé  výkony nám byla předána medaile a nechyběla ani sladká odměna. Děkujeme deváťákům i paní asistentce Haně Peškové a těšíme se na další společné akce.  

Pokračovat ve čtení

20. února 2023

1. A – Poznáš se? (Masopust – masky)

Pokračovat ve čtení

20. února 2023

1. A – Naše tělo

 

Pokračovat ve čtení

20. února 2023

1.A a 1.B – bruslení

Pokračovat ve čtení

15. února 2023

1. A – Valentýn

Pokračovat ve čtení