ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Charakteristika projektu


Autor: administratorVyškolení učitelé vytvářejí v předmětech fyzika, chemie, přírodopis a člověk a jeho svět jednoduché pokusy, kde využívají k měření moderní digitální přístroje PASCO. Místo učení faktů, neatraktivní výuky, pasivního přijímání informací se učitelé snaží, aby žáci pomocí jednoduchých pokusů sami dokázali získávat požadované informace. Cílem je vyvolat zájem žáků o projevy přírody, motivovat je k dalšímu studiu přírodovědných předmětů, rozvíjet jejich technické myšlení. Učitelé vytvářejí problémové úlohy, zařazují formy skupinové práce, využívají k získávání nových informací tradiční akce jako jsou vycházky do přírody, výlety apod…