ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4. B

Základní informace

29. listopadu 2022

4. B – HALLOWEEN

HALLOWEEN v hodině ANGLICKÉHO JAZYKA Svátek HALLOWEEN se slaví většinou v anglicky hovořících zemích, a proto jsme se v hodinách ANGLIČTINY seznámili s touto tradicí. Po vzoru dětí ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu jsme si oblékli strašidelné kostýmy a naučili se koledu Trick or treat („Dejte mi koledu nebo […]

Pokračovat ve čtení

1. listopadu 2022

4. B – Tvořivá dílna (vyrábění na JARMARK)

Pokračovat ve čtení

20. října 2022

4. B – „Všichni do GALA“

Pokračovat ve čtení

20. října 2022

4. B – Výroba PAPÍROVÉHO DRAKA

Pokračovat ve čtení

20. října 2022

4. B- tvoříme v pracovních činnostech

Pokračovat ve čtení

9. října 2022

4. B – Výstava hub

Pokračovat ve čtení

26. září 2022

4. B – Projekt „Naše město Česká Třebová“

Pokračovat ve čtení

16. září 2022

4. B – Světový den 1. pomoci

Pokračovat ve čtení

15. září 2022

4. B – Začátek roku s novým tématem

Tento rok náš čeká celoroční hra na téma HARRY POTTER.

Pokračovat ve čtení

4. července 2022

3. B – konec školního roku „VYSVĚDČENÍ“

Pokračovat ve čtení