ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

2. C

Základní informace

9. ledna 2023

2.C Bruslení

Milí čtenáři, v rámci TV jsme se vydali na zimní stadion, kde jsme si pořádně zabruslili.

Pokračovat ve čtení

6. ledna 2023

2. C – Vánoční atmosféra v naší třídě

Pokračovat ve čtení

28. listopadu 2022

2. C – Ten dělá to a ten zas tohle

Milí čtenáři, třída 2.C byla navštívit vzdělávací program „Ten dělá to a ten zas tohle“ v knihovně. Děti si vyzkoušely povolání hasičů, lékařů, pekařů a zedníků.

Pokračovat ve čtení

1. září 2021

V letošním školním roce 2021/2022 – tuto třídu nemáme.

Školní rok 2021/2022 byl zahájen.

Pokračovat ve čtení