ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Budoucí první třídy


Autor: VedeníVážení a milí rodiče,

dovolte, abychom Vám před nástupem Vašeho dítěte do první třídy poskytly několik základních informací.
Školní rok 2022/2023 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022.

Učebny prvních ročníků budou umístěny ve 2. patře 1. stupně ZŠ Habrmanova (tyrkysové patro).
Rodiče se první den dozví všechny potřebné informace k zahájení školní docházky od třídních učitelek:  1. A – Mgr. Eva Flídrová, 1. B – Mgr. Pavla Šimková, 1. C – Mgr. Eliška Haniková.
Následovat budou první třídní schůzky – v pondělí 5. září 2022 v 16:00 hodin, kde bude větší časový prostor k podrobnějším informacím.
Děti mnoho pomůcek a školních potřeb dostanou ve škole, a proto doporučujeme rodičům s nákupem pomůcek nepospíchat, bude dostatek času na nákup v dalších dnech po třídních schůzkách.
Další důležité informace naleznete  na webových stránkách naší školy, složka: Třídy – Budoucí první třídy (kde najdete postupně další informace, které tam budou paní učitelky vkládat).

Věříme, že tyto základní informace přispějí k pohodovému zahájení školní docházky Vašeho dítěte.Přejeme Vám i prvňáčkům KRÁSNÉ LÉTO a moc se těšíme na naše setkání!!!!

PANÍ UČITELKY PRVNÍCH TŘÍD

 

Další informace:

Seznam pomůcek

Další pomůcky

Zájmové kroužky

Desatero budoucího prvňáčka