ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. A

Základní informace

17. února 2023

3.A Bruslíme

Dne 15. 2. jsme vyrazili podruhé na brusle. Tentokrát jsme se po rozcvičení učili nejen obloučky, ale i překládání nohou. Na závěr nechyběla oblíbená hra na honěnou. P. Špačková, R. Kulhavá

Pokračovat ve čtení

10. února 2023

3.A Geometrie činnostně

I geometrie může být zábavná. Dnes jsme modelovali úsečky, přímky, polopřímky. Vytvářeli jsme body, které na nich leží či neleží. Na závěr hodiny jsme si vyvodili opačné polopřímky a pracovali na interaktivní tabuli. Jak nás to bavilo? Ze zaujatých výrazů dětí lze usuzovat, že velmi. R. Kulhavá

Pokračovat ve čtení

10. února 2023

3. A Podmínky života na Zemi, pěstování rostlin

Tento týden byl v naší třídě nabitý. Nejenže jsme byli bruslit a navštívili jsme program městské knihovny ,,Ten dělá to a ten zas ono“, ale celý týden jsme se starali o semena řeřichy. Každá skupina měla na starosti dva kelímky se semínky. Zkoumali jsme, jak se budou vyvíjet rostliny , které mají zajištěné základní podmínky […]

Pokračovat ve čtení

10. února 2023

3. A Bruslíme

Dne 8. 2. jsme se po dlouhém čase vydali spolu na led. Zpočátku jsme se seznámili s bezpečným pohybem na ledě, zopakovali jsme si základní bruslařský postoj, zopakovali jsme si i jak padat a vstávat z ledu a již jsme začali ťapkat, pak bruslit a otáčet se pomocí pohybu paží. Učili jsme se dělat úplné […]

Pokračovat ve čtení

10. února 2023

3.A Leden- měsíc sněhuláků

Jelikož na sníh byl leden skoupý, vytvořili jsme si v Pracovních činnostech sněhuláka z roliček, drátků, větviček a modelíny. Ten nám neroztaje! R. Kulhavá

Pokračovat ve čtení

8. února 2023

3. A – Mobilní digitální učebna

Vyučovací hodiny ANGLICKÉHO JAZYKA máme velmi pestré, nabité pozitivním nasazením, dobrou náladou a chutí do všech činností.  K osvojení nového učiva a jeho upevnění využíváme učebnice a pracovní sešity, se kterými díky elektronické verzi pracujeme také na interaktivní tabuli. Ve dvojicích a skupinkách hrajeme DOMINO, PEXESO, SPINNER, luštíme křížovky a doplňovačky, zpíváme a tancujeme. Umíme […]

Pokračovat ve čtení

13. ledna 2023

3.A Výuka jinak

Učení není nuda. Dne 12.1. jsme si zpestřili  hodiny Člověk a jeho svět a Český jazyk projektem Voda, kdy děti plnily různé úkoly na téma voda skryté v kapičkách. Výsledkem jim byla obrovská kapka s informacemi o vodě. Následujícího dne jsme pokračovali v zábavném učení a na hodině Čs. jsme si ve skupinkách dělali pokusy […]

Pokračovat ve čtení

6. ledna 2023

3. A Vánoční besídka

V úterý 20. 12. proběhla v naší třídě vánoční besídka. Děti našly pod stromečkem dárečky od Ježíška i dárečky, které si vzájemně nadělily. Po jejich rozbalení jsme rozkrájeli jablíčka a představte si, že všude byla hvězdička. 🙂 Vyzkoušeli jsme si tradiční zvyk házení střevícem, který je určen děvčátkům, ale u nás se zapojili i chlapci […]

Pokračovat ve čtení

30. listopadu 2022

3.A Výukový program v DDM

Dne 28. 11. se žáci 3.A zúčastnili výukového programu v DDM. Program byl zaměřený na období Vánoc a na vánoční obyčeje nejen v Čechách , ale i ve světě. Na závěr si děti vyrobily betlémskou hvězdu. R. Kulhavá

Pokračovat ve čtení

29. listopadu 2022

3. A – HALLOWEEN

HALLOWEEN v hodině ANGLICKÉHO JAZYKA Svátek HALLOWEEN se slaví většinou v anglicky hovořících zemích, a proto jsme se v hodinách ANGLIČTINY seznámili s touto tradicí. Po vzoru dětí ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu jsme si oblékli strašidelné kostýmy a naučili se koledu Trick or treat („Dejte mi koledu nebo […]

Pokračovat ve čtení