ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. A

Základní informace

3. května 2022

2. A – přírodovědná soutěž

Dne 27. 4. proběhla na naší škole oblíbená přírodovědná soutěž. Ačkoliv je tato soutěž určená pro žáky od třetích tříd a výše, mimo soutěžní kategorii si své znalosti otestoval i žák z naší druhé třídy, Antonín Kubica.  Jeho znalosti rostlin, minerálů a hornin byly výborné. Za vítězkou ze třetí třídy se pouze s rozdílem jednoho […]

Pokračovat ve čtení

13. dubna 2022

2. A Krajské kolo recitační soutěže

Z okresního kola do krajského kola v recitační soutěži postoupili Matěj Zerzán a Antonín Kubica z naší 2. A. Hoši se tedy  dne 5. 4. zúčastnili klání malých recitátorů v Pardubicích. Po hlasové rozcvičce následovala jednotlivá vystoupení recitátorů. Maty i Tonda bojovali statečně a vystoupení se jim zdařilo. Též pozorně vyslechli ostatní rétorická vystoupení svých […]

Pokračovat ve čtení

25. března 2022

2. A Velikonoční program

Dne 24. 3. se zúčastnili žáci 2. A velikonočního programu v DMM. Zde se děti seznámily s významem Velikonoc, s jejich symboly a oslavami. Na závěr si děti upekly velikonoční jidášky. R. Kulhavá, P. Špačková  

Pokračovat ve čtení

25. března 2022

2.A Plavecký výcvik

Dne 23. 3. proběhla očekávaná 1. lekce plavání, na kterou se děvčata i hoši velmi těšily. Plavání nás prostě baví. R. Kulhavá, P. Špačková  

Pokračovat ve čtení

22. března 2022

2. A

                              Dne 21. 3. se vybraní žáci 2. A zúčastnili okresního kola recitační soutěže, konané na Malé scéně v ÚO. Za naši třídu byli vybráni k reprezentaci školy tito žáci: Matěj Zerzán, Antonín Kubica, Rostislav Petr, Jakub Kovář, Liliana Synková, Vilma […]

Pokračovat ve čtení

11. března 2022

2.A Jeden svět na školách

Dne 22. 3. proběhla ve 2. A filmová projekce v rámci programu Jeden svět na školách. Děti shlédly film Giovanny, který pojednával o překonávání překážek k dosažení sportovního snu malého Giovannyho, jenž se stal první klučičí akvabelou. Děti se učily vyjadřovat emoce a zpracovávat dojmy z projekce. R. Kulhavá, P. Špačková, E. Kohoutková

Pokračovat ve čtení

25. února 2022

2.A bruslení

Dne 25. 2. si druháčci konečně užili  bruslení, které bylo pro některé děti premiérou, jelikož byly poprvé na bruslích. Za pomocí hrazdiček a záchranných rukou paní družinářky či paní učitelky děti svůj první pokus o bruslení zvládly. Zdatnější bruslaři si radost z pohybu užívali samozřejmě bez hrazdiček. Sladkou tečkou na závěr byla čokoláda či sušenka […]

Pokračovat ve čtení

18. února 2022

2.A Masopust

Dne 17. 2. proběhl ve 2. A projektový den na téma Masopust. Děti  se seznámily s významem toho období, upekly si pohoštění pro rej masek, plnily zábavné úkoly z matematiky a češtiny na téma Masopust a nakonec si vyrobily vlastní masky. R. Kulhavá, P. Špačková

Pokračovat ve čtení

15. prosince 2021

2. A Předvánoční čas

Předvánoční čas dětem zpestřila návštěva Mikuláše, anděla a čerta s nadílkou, společné strojení stromečku ve třídě a vánoční výstava s vyráběním andělů a zdobením perníků v Kulturním centru. Radka Kulhavá, Paula Špačková    

Pokračovat ve čtení

15. prosince 2021

2.A začátek šk. roku

Začátek školního roku se nesl v duchu radostného očekávání dnů dalších. Proběhlo pasování na druháka a oslavili jsme Světový den 1. pomoci na Starém náměstí. Radovali jsme se z našich prvních prací a výrobků. Radka Kulhavá, Paula Špačková    

Pokračovat ve čtení