ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. B

Základní informace

25. března 2023

3. B – Kuželky

Pokračovat ve čtení

19. března 2023

3. B – Knihovna

V pondělí 13. března jsme si užili vzdělávací program „Dobrodružství v knihovně aneb provětrejme knihy“. Děti cestovaly a poznávaly různá místa v knihovně, zábavnou formou se seznámily s on-line katalogem. Cestu ukončily nalezením sladkého pokladu.

Pokračovat ve čtení

20. února 2023

3. B – Bruslení

Pokračovat ve čtení

11. února 2023

3. B – Naše geometrie

Pokračovat ve čtení

9. února 2023

3. B – Mobilní digitální učebna

Vyučovací hodiny ANGLICKÉHO JAZYKA máme velmi pestré, nabité pozitivním nasazením, dobrou náladou a chutí do všech činností.  K osvojení nového učiva a jeho upevnění využíváme učebnice a pracovní sešity, se kterými díky elektronické verzi pracujeme také na interaktivní tabuli. Ve dvojicích a skupinkách hrajeme DOMINO, PEXESO, SPINNER, luštíme křížovky a doplňovačky, zpíváme a tancujeme. Umíme […]

Pokračovat ve čtení

29. ledna 2023

3. B – Vesmírné dobrodružství

Děti se těšily na projektový den „Vesmírné dobrodružství“. Už od pondělí 23. ledna si vyráběly vesmírné lapbooky a v středu si vyhledávaly informace k jednotlivým planetám na školním notebooku. Následující den si děti lapbooky dokončily a začaly pracovat ve skupinách na projektech, které poté odprezentovaly. Projekty se dětem velmi vydařily.

Pokračovat ve čtení

29. ledna 2023

3. B – Bruslení

Pokračovat ve čtení

18. prosince 2022

3. B – Pečení vánočního cukroví

Pokračovat ve čtení

18. prosince 2022

3. B – Školní notebooky

Předmět Člověk a jeho svět jsme si zpestřili školními notebooky. Žáci si vylosovali stát a zjišťovali, jaké tradice jsou pro daný stát typické. Získané informace prezentovali ostatním spolužákům.

Pokračovat ve čtení

29. listopadu 2022

3. B – HALLOWEEN

HALLOWEEN v hodině ANGLICKÉHO JAZYKA Svátek HALLOWEEN se slaví většinou v anglicky hovořících zemích, a proto jsme se v hodinách ANGLIČTINY seznámili s touto tradicí. Po vzoru dětí ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu jsme si oblékli strašidelné kostýmy a naučili se koledu Trick or treat („Dejte mi koledu nebo […]

Pokračovat ve čtení