ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. B

Základní informace

27. září 2023

3.B Sportovní den

Sportovní den jsme si moc užili. Na úvodu jsme si povídali o olympijských hrách, společně vyplňovali olympijský kvíz a zahráli si poznávačku sportů. Poté nás čekalo osm disciplín olympijského víceboje: hluboký předklon, t-běh, sedy-lehy, sprint 60 m, postoj čápa, hod míčem, běh 500 m, skok z místa.   

Pokračovat ve čtení

13. září 2023

3.B Barevný den s odpady a světový den 1. pomoci

Na akci „Barevný den s odpady“ jsme si připomněli, jak a proč třídit odpad. Také jsme si prohlédli ukázky aut jednotlivých záchranných složek a odvážlivci si zkoušeli ošetřit zraněného. Nejoblíbenější atrakcí byla potom nafukovací skluzavka a jízda v popelnicích.

Pokračovat ve čtení

30. června 2023

2.B Vysvědčení

     

Pokračovat ve čtení

30. června 2023

2.B Závěrečné dny

Vyzkoušeli jsme si vytvořit svoji vlastní encyklopedii o přírodě a pak ji prezentovat spolužákům. A za odměnu, k závěru školního roku, jsme si zašli na zmrzlinu 🙂

Pokračovat ve čtení

22. června 2023

2.B Týden sportu

Na fotkách vidíte, jak se naše třída účastní různých sportovních disciplín. Jedná se o disciplíny: běh do vrchu družstev a jednotlivců, štafetový běh Javorkou, fotbal, plavání, atletický víceboj.  

Pokračovat ve čtení

13. června 2023

2.B Školní výlet do Litomyšle

Pokračovat ve čtení

12. června 2023

2.B – 10. lekce plavání

Dne 9.6. jsme zakončili plavecký výcvik. Domů jsme si odnesly „mokré vysvědčení“ – vyhodnocení našeho snažení. Někteří udělali velké pokroky.

Pokračovat ve čtení

2. června 2023

2.B – Plavání na Den dětí

   

Pokračovat ve čtení

25. května 2023

2.B Plavání v pyžamech

Pokračovat ve čtení

11. května 2023

2.B Den Země

Jak bychom se měli chovat k naší Zemi, aby zůstala zdravá a čistá? Nad těmito otázkami jsme se společně zamýšleli s dětmi ještě ráno, než jsme si šli vyzkoušet různé aktivity do parku Javorka. Aktivity byly zaměřené na znalost organismů, rozmanitost přírody a její ochranu. Po projití stanovišť a splnění úkolů děti čekala sladká odměna.

Pokračovat ve čtení