ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

4. A

Základní informace

6. června 2024

4. A Motýli- výtvarná soutěž

Rok 2024 byl vyhlášen Českým svazem ochránců přírody Rokem motýlů. Svaz vyhlásil i soutěž na toto téma, do jejíž výtvarné sekce jsme poslali vybraná díla. Seznámili jsme se s vývojovými stádii motýlů, ukázali jsme si některé druhy motýlů a pokusili jsme se ztvárnit motýly na louce i je samotné při použití osové souměrnosti. Jak se […]

Pokračovat ve čtení

6. června 2024

4. A Pečeme chléb

Dne 4. 6. 2024 se žáci 4. A zúčastnili výukového programu Pečeme chléb v DDM. V průběhu programu se děti seznámily s průběhem pěstování a zpracováním obilí v současnosti a minulosti a s druhy obilí. Z těsta si  žáci vytvarovali chlebové bochánky. A než se bochánky  upekly, tak děti vyplňovaly ve skupinách kvíz ze získaných […]

Pokračovat ve čtení

29. května 2024

4.A Dopravní hřiště

Dne 24. 5. se 4. A vydala do Lanškrouna na dopravní hřiště, aby si děti osvojily pravidla silničního provozu a správné chování cyklisty v praxi. Bohužel nám počasí nepřálo a pro průtrž mračen jsme výcvik nemohli absolvovat. Vydali jsme se tedy na dopravní hřiště znovu spolu s dětmi ze 4. C. Počasí se tentokrát vydařilo. […]

Pokračovat ve čtení

25. března 2024

4.A a 5.B Okresní kolo recitační soutěže

Dne 20. 3. 2024 se zúčastnili vybraní žáci ze čtvrtého a pátého ročníku Okresního kola recitační soutěže. Tři z nich získali čestné uznání za svůj výkon. Blahopřejeme Patricii Pirklové, Antonínu Kubicovi ze čtvrté třídy a Emě Hanikové z páté třídy k výbornému výsledku. Do krajského kola nepostoupil žádný. No, nevadí. Alespoň jsme se mohli pokochat […]

Pokračovat ve čtení

25. února 2024

4. A – Valentine´s Day

Den svatého Valentýna se slaví v anglosaských a dalších zemích každoročně 14. února jako svátek lásky. Je to den, kdy se tradičně nadělují dárky, květiny, sladkosti. V projektových hodinách VALENTINE´S DAY jsme si o této tradici povídali, vyhledávali informace na internetu, s Translate Google jsme se seznámili s možnostmi překladače. Sestavili jsme recept na LOVE PIZZA a sepsali […]

Pokračovat ve čtení

12. února 2024

4. A Architekti

V rámci P.č. a V.v. jsme se stali architekty. Nejdříve jsme projektovali objekty špejličkovou metodou podle své fantazie. Schválně, jestli na fotkách uvidíte lišku a draka? Pak jsme tou samou metodou znázorňovali podle nákresu stavby z krychlí. Ty jsme následně spojovali do osově souměrných objektů. A při Výtvarné výchově jsme pomocí koláže již znázornili celé […]

Pokračovat ve čtení

22. ledna 2024

4. A – QR kódy a jejich využití ve výuce

S tím, jak žáci stále více disponují chytrými mobilní telefony se objevuje možnost jejich využití ve výuce. Jednou z nejjednodušších cest je nasazení QR kódů. A jak fungují? Jakým způsobem je možné je použít v běžné výuce? K tomu, aby mohl být kód přečten je potřeba, aby měl uživatel mobilní telefon, který má softwarově ovládanou […]

Pokračovat ve čtení

11. prosince 2023

4. A Vánoce v Čechách

Dne 8. 12. se žáci 4. A zúčastnili výukového programu v knihovně. Téma bylo Vánoce v Čechách. Připomněli jsme si naše zvyky a obyčeje v tomto období, vyrobili si lapbook, pouštěli lodičky, chytali kapříky a pletli vánočku. Program byl poučný i zábavný. R. Kulhavá

Pokračovat ve čtení

21. listopadu 2023

4.A Vánoční dílnička

  Dne 16. 11. se konala ve 4. A v podvečerních hodinách vánoční dílnička rodičů s dětmi. Ač byly mnohé děti nemocné, účast na ní byla hojná. V příjemné atmosféře za poslechu koled jsme vyráběli výrobky na školní jarmark a trávili spolu čas trochu jinak. Práce nám šla od ruky. A ani hladem jsme netrpěli! […]

Pokračovat ve čtení

14. listopadu 2023

4. A – Bruslení

Pokračovat ve čtení