ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Třídy

Základní informace

4.12.2021

Dárky pro seniory

V listopadu se v naší škole konaly předvánoční dílny, na kterých žáci vyráběli nejrůznější vánoční ozdoby či dárky, které se obvykle prodávají na Jarmarku. Ten byl letos zrušen. Proto si část výrobků děti odnesly a obdarují s nimi své rodiče a prarodiče. Další část výrobků jsme plánovali darovat českotřebovskému Domovu pro seniory. Tak se také stalo 2. […]

Pokračovat ve čtení

17.11.2021

Předvánoční dílny jsme si užili

Již druhý rok se nemůže na naší škole v době adventu konat oblíbený Jarmark, na kterém si rodiče a další návštěvníci školy užívali předvánoční atmosféru. Současná nepříznivá koronavirová situace nám neumožňuje  Jarmark  uspořádat. Nechtěli jsme ale děti připravit o společné tvoření, a proto se 16. listopadu konaly v jednotlivých třídách dílny zaměřené na výrobu dárků. […]

Pokračovat ve čtení

11.11.2021

Výuka tříd v karanténě

Vážení rodiče,  protože se kovidová situace horší, rádi bychom Vás informovali o pravidlech výuky tříd v karanténě, kterých v posledních dnech přibývá. Řídíme se metodickým doporučením MŠMT, které je zpracováno v dodatku školního řádu (najdete ho na našich webových stránkách). Ve třídách, kde byla krajskou hygienickou stanicí vyhlášena karanténa, platí toto: Žáci, kteří jsou očkovaní […]

Pokračovat ve čtení