ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Aktivní zakončení školního roku 6.C


Autor: Druhý stupeňKonec školního roku jsme prožili aktivně.

V pondělí jsme udělali dobrý skutek v Domově seniorů, když jsme obyvatele potěšili rostlinkami v nazdobených květináčích.  Následovala procházka do Srnova, kde jsme si užili dopoledne plné sportování a otužování.

V úterý jsem se vydali na dějepisnou exkurzi do Křivolíku, kde se děti vrátily do doby kamenné, bronzové a železné a vyzkoušely si, jak vypadal život v pravěkých osadách. Při cestě nazpátek jsme se zchladili v Javorce, kam naskákali snad úplně všichni a stal se z toho nejlepší zážitek dne.

Středa byla ve znamení točené limonády, úklidu třídy a loučení s deváťáky. Ve čtvrtek už jen proběhlo předávání vysvědčení, přípitek dětským šampáněm a úprk na prázdniny!

Užijte si prázdniny a těšíme se na viděnou v 7.C!