ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

3. A – Pasování na členy námořnické posádky


Autor: První stupeňTak už je to tady! Vstoupili jsme do nového školního roku. Jsou z nás třeťáci – a ne jen tak obyčejní. Čeká na nás koráb,  se kterým se budeme plavit po mořích a oceánech vědění, které nám nabízí nový školní rok. Takže vy bystří jste už pochopili, že z kluků a holek ze 3. A se dnešním pasováním stali členové posádky. Při zábavném projektovém dni jsme splnili mnoho neobyčejných úkolů, které prověřily naši bystrost, naše znalosti i odvahu. Odvahu? Ano, tu mi všichni máme a bez zaváhání vstupujeme na palubu!

AHOJ!