ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

2. A – Den dětí v Javorce


Autor: První stupeňVe spolupráci s DDM Kamarád jsme si náramně užili soutěžní dopoledne v našem krásném parku Javorka. S chutí jsme se pustili do plnění úkolů, podle plánku hledali stanoviště, bádali, radili se. Dokázali jsme, že druháci toho vědí opravdu hodně z oblasti přírody, věd

y a techniky. Poznáme pohádkové postavy, povolání, orientujeme se v krajině, jsme pohybově zdatní. Úsměv na tváři nás neopustil – DEN DĚTÍ byl nádherný.