ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Zástupci školního parlamentu na radnici


Autor: VedeníZástupci školního parlamentu se zúčastnili 3. března 2023 jednání s místostarostkou města, paní Zuzanou Nejedlou, a zástupkyněmi odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Představili činnost našeho školního parlamentu a seznámili přítomné zástupce dalších základních škol s pořádanými akcemi. Děti byly vyzvány k dotazům a návrhům na aktivity a projekty.

Setkání bylo zakončeno příslibem dalšího takového jednání.