ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Vánoční vystoupení žáků 1. stupně


Autor: VedeníBlíží se Vánoce a s nimi Štědrý den. Čekání na Ježíška jsme si dnes ve škole zpříjemnili kulturním programem. Společně jsme se sešli ve velké tělocvičně a děti z 1. stupně předvedly ostatním, co se naučily. Potěšily tak nejen své spolužáky, ale i pedagogický sbor. Zazpívali jsme si, zatančili i zarecitovali. Ve vánočním duchu jsme celý program obohatili společným zpíváním vánočních koled a poté jsme se s dobrou náladou rozešli do svých tříd. Poděkování patří především všem třídním kolektivům, kteří pro ostatní připravily krásný program.

Veselé Vánoce všem…