ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Proměny České Třebové – projektový den 7. tříd


Autor: VedeníSedmé ročníky měly zaznamenat proměny našeho města v čase. Zaměřily se na historii – události, osobnosti a pověsti. 7. A zkoumala historii samotného města, 7. B zavítala na odpočinková místa Českotřebovanů v minulosti i současnosti a 7. C poznala sportoviště navštěvovaná nejen v století minulém.

Děti plnily úkoly na určených stanovištích po naplánované trase, k dispozici měly mapu, QR kódy k zobrazení textů s informacemi a staré fotografie navštívených míst. Za úkol měly vyfotografovat tyto lokality z pokud možno stejného pohledu. Po návratu do školy prezentovaly ostatním sedmákům výsledky svého bádání.

Našim cílem bylo představit historii města jinak a přimět děti pozorovat, všímat si a pracovat s informacemi, což se, doufejme, povedlo.