ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Olympiáda v anglickém jazyce


Autor: VedeníI přes komplikace způsobené koronavirovou situací se nám v únoru podařilo uspořádat školní kolo této soutěže. Proběhla ve dvou kategoriích  – I.A (žáci 6. a 7. ročníku) a II.A (žáci 8.  a 9. ročníku).

Celkem  se zúčastnilo 57 žáků, z toho jich 20 postoupilo z písemné části do ústní, kde měli možnost ukázat, jak dokáží diskutovat na předem zvolená témata. Výkony byly často velmi vyrovnané. V kategorii mladších žáků první místo obsadil Petr Míček (7.C), druhé až třetí Nelly Beranová (6.A) a Tran Bao Dalin (6.C). V kategorii starších se nejlépe dařilo Jakubu Bečičkovi (9.A) a Vítku Švubovi (8.A), a na třetí až páté příčce se umístili Kristýna Jiroutová (9.B), Jonáš Mužík (9.C) a Oscar Jamie McDermott (8.B). První z obou kategorií postupují do okresního kola.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili. S potěšením pozorujeme, jak se obecně jazyková úroveň žáků zlepšuje, k čemuž tato aktivita výrazně přispěla. Těšíme se na příští rok.

Vyučující AJ