ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Výuka tříd v karanténě


Autor: VedeníVážení rodiče, 

protože se kovidová situace horší, rádi bychom Vás informovali o pravidlech výuky tříd v karanténě, kterých v posledních dnech přibývá.

Řídíme se metodickým doporučením MŠMT, které je zpracováno v dodatku školního řádu (najdete ho na našich webových stránkách).

Ve třídách, kde byla krajskou hygienickou stanicí vyhlášena karanténa, platí toto:

Žáci, kteří jsou očkovaní nebo onemocnění covid-19 prodělali a nemají příznaky nemoci, chodí do školy dál. Proto je na druhém stupni nejčastější případ takový, že vyučujeme smíšeně (prezenčně i distančně zároveň). Vzdělávat distančním způsobem (online či offline) škola nemá povinnost v případě, že chybí méně než 50 procent žáků třídy. I v takových případech se ale pokusíme distanční výuku poskytnout, bude-li to v našich silách.

Online hodiny vedeme v MS Teams. Aby byla naše snaha co nejefektivnější, prosíme, aby měli žáci při výuce zapnuté kamery. Pokud s tím nesouhlasíte, sdělte svůj nesouhlas třídnímu učiteli, budeme to respektovat. Z našich zkušeností však vyplývá, že pozornost dětí prudce klesá, nemají-li kameru zapnutou.

Domácí úkoly evidujeme v Bakalářích, žáci mají povinnost zadávání DÚ pravidelně sledovat.

Veškeré informace od KHS přeposílá škola rodičům e-mailem.

Protože počet dní strávených v karanténě závisí na negativním PCR testu a je tedy různý, prosíme o omluvu nepřítomnosti z důvodu karantény do ŽK.

Děkujeme za pochopení a přejeme hodně štěstí.

Vedení školy ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice