ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

PISA 2022


Autor: VedeníNaše škola byla vybrána k účasti v hlavním šetření mezinárodního projektu PISA 2022 (Programme

for International Student Assessment). PISA je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), kterého se účastní více než 85 zemí celého světa.

Projekt PISA je realizován v tříletých cyklech a zjišťuje úrovně čtenářské, matematické, přírodovědné a finanční gramotnosti a tvůrčího myšlení patnáctiletých žáků. 

V současném osmém cyklu bude hlavní pozornost věnována matematické gramotnosti. V České republice proje

kt zajišťuje Česká školní inspekce.

Testování se zúčastní žáci, kteří se narodili od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006. V naší škole proběhne testování 1. dubna, 6. dubna a 8. dubna 2022.

Žáci vypracují dvouhodinový test na počítačích, v němž budou řešit úlohy z matematiky a dále z oblasti čtenářské nebo přírodovědné gramotnosti.

Pro část žáků je připraven test z finanční gramotnosti a z tvůrčího myšlení.

Po testu se žáci zúčastní dotazníkového šetření rovněž na počítačích.