ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Jeden svět na školách v 1. a 2. třídách


Autor: Vedení



Jeden svět na školách pořádá na jaře filmové projekce pro žáky základních a středních škol. Vzhledem k tomu, že naši prvňáčci a druháci se ještě těchto projekcí v prostorách divadla Malá scéna neúčastní, organizuji taková setkání s filmem přímo s dětmi v jejich kmenových třídách.

Promítání v těchto třídách tedy letos proběhlo již v průběhu měsíce února. Při našich setkáních ve všech 1. ročnících jsme společně pracovali s filmem Malé mužstvo.

Ve 2. ročnících jsme promítali film, Giovanni – první klučičí akvabela. Oba filmy byly zaměřené na plnění snů, cílů a pomoci v rámci kolektivu. Musím přiznat, že jsem byla mile překvapena, jak velký kus práce od loňského roku naše děti z prvních ročníků společně se svými učitelkami udělaly.

Při našich setkáních si děti zvykají na nové aktivity, při nichž pracujeme ponejvíce s jejich emocemi. Jakmile si děti na styl této práce zvyknou, můžeme je v dalších letech přivítat s ostatními žáky  1. stupně na společných projekcích v rámci filmového festivalu na školách.

                                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Eva Kohoutková