ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

JARMARK na „Července“


Autor: VedeníDne 29. listopadu 2023 se naše škola proměnila v místo naplněné vánoční atmosférou, která provází každoroční předvánoční jarmark. Naši žáci se představili jako talentovaní řemeslníci. Ve svých stáncích v tělocvičně měli pro své rodiče i ostatní návštěvníky přichystané vlastnoručně vytvořené vánoční dekorace a dárkové předměty. Vzduchem se nesla vůně dobrot, které deváté ročníky připravily v kavárnách s bohatým občerstvením.

                V průběhu odpoledne zaznívaly vánoční koledy a písně v podání žáků na druhém stupni. Letošní novinkou byl program dětí z prvního stupně, který se odehrával na nově vybudovaném prostranství před školou. Zde si příchozí mohli zakoupit i voňavý punč.

Žáci 4. ročníku předvedli divadelní představení, děti si mohly vyzkoušet svoji zručnost v dílničkách nebo si nakoupit na burze hraček. Dnešní den byl současně i dnem otevřených dveří, takže návštěvníci mohli zavítat do učebny fyziky, přírodopisu a informatiky, do školní jídelny či vyslechnout přednášku pana učitele Hübnera o cestě do Indie.

Děkujeme všem, kteří přišli podpořit naše žáky a přispět svými úsměvy k příjemné předvánoční náladě.