ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Filmový festival Jeden svět v Malé scéně v České Třebové


Autor: VedeníKaždoročně na jaře tisíce žáků a studentů vyráží do kin na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech ve světě. Jeden svět přináší příběhy lidí z různých koutů planety a otevírá důležitá témata z oblasti lidských práv, jako například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální či environmentální témata.

Součástí festivalu jsou i speciální dopolední projekce vybraných filmů pro základní a střední školy. Po projekcích filmů následují debaty s odborníky, kde se mladí diváci dozvědí více o tématu a mají možnost vyjádřit svůj názor.

Projekce pro mladší žáky základních škol jsou složené z pásem tří krátkých filmů  a žáky jimi provází moderátor. Zahraniční snímky jsou vždy opatřeny českým dabingem. Z letošní nabídky jsme vybírali ze dvou projekcí, které byly sestaveny dle věku žáků.

Pro 1. stupeň jsme vybrali Projekci č. 1, které se zúčastnily letos 4. a 5. ročníky. Děti viděly filmy: Ostrov odpadů, #lockdocks a Bertha a Wolfram.  2. stupeň zhlédl Projekci č. 2, kde byly promítnuty také tři ukázky: #lockdocks, Jules a já a Bertha a Wolfram. Této projekce se zúčastnily 6., 7. a 8. ročníky.

Pro naše deváťáky jsme vybrali snímek, který byl určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Jednalo se o film Mé dětství, má země – 20 let v Afghánistánu. Tyto zahraniční filmy jsou opatřeny českými titulky. I po této projekci následovala moderovaná beseda s odborníkem na dané téma.

Filmový festival se nám všem líbil. Zároveň jsme rádi, že jsme konečně mohli navázat na tradici započatou před coronavirovou pandemií, kdy festival nemohl díky vládním opatřením proběhnout.

                                                                                                                                                                                                                                              Zapsala: Mgr. Eva Kohoutková, duben  2022