ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Filmový festival Jeden svět v Malé scéně v České Třebové


Autor: VedeníKaždoročně v jarním období tisíce žáků a studentů vyráží do kin na největší festival dokumentárních filmů o lidských právech ve světě. Jeden svět přináší příběhy lidí z různých koutů světa a otevírá témata z oblasti lidských práv, například život v nedemokratických režimech, válečné konflikty nebo nejrůznější sociální či environmentální témata.

Součástí Jednoho světa jsou i speciální dopolední projekce vybraných filmů pro základní a střední školy. Po projekcích filmů následují debaty s odborníky, kde se mladí diváci dozví více o daném tématu a mají možnost vyjádřit svůj vlastní názor.

Projekce pro mladší žáky základních škol jsou složené z pásem tří krátkých filmů a žáky jimi provází moderátor. Zahraniční snímky jsou vždy opatřeny českým dabingem. Z letošní nabídky jsme vybírali ze dvou projekcí, které byly sestaveny dle věku žáků.

Pro 1. stupeň jsme vybrali Projekci č. 1, které se zúčastnily letos 3. a 4. ročníky. Děti viděly filmy: Oáza, Na střídačku a Jasmíniny dva domovy.

2. stupeň zhlédl Projekci č. 2, kde byly promítnuty také tři ukázky: Oáza, Julieta a želvy v moři plastů a První touchdown. Této projekce se zúčastnily 5., 6. a 7. ročníky.

Pro naše osmáky a deváťáky jsme již vybrali snímek, který byl určen pro starší žáky základních škol a studenty středních škol. Jednalo se o film Dívčí gang. Tématem filmu byl svět influencerů, sociální sítě a internet, reklama a marketing. Zahraniční filmy v této věkové kategorii jsou opatřeny českými titulky. I po této projekci následovala moderovaná beseda s odborníkem na dané téma.

Letos platí, že výtěžek festivalu Jeden svět bude směřovat k rodině malé Viktorky z Dolní Dobrouče, čímž podpoříme všichni dobrou věc. Jinak se nám všem Filmový festival líbil a určitě se rádi v příštím roce opět zúčastníme.

                                                                                                                                                                                                                              Mgr. Eva Kohoutková