ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Tonda Obal na cestách


Autor: Druhý stupeňOpět po 3 letech do naší školy zavítali lektoři  ze společnosti EKOKOM s výukovým programem. Na každou třídu čekal hodinový program o třídění odpadu. Děti se dozvěděly, jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj dále vyrábí. Měly také možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů a prakticky si vyzkoušet třídění do barevných popelnic. Na konci všechny čekala i malá odměna:)