ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Služby občanům- projektový den 9.ročníku


Autor: Druhý stupeňVe středu 26.6. se žáci devátých tříd v rámci projektového dne Služby občanům vydali do sedmi různých institucí našeho města. Navštívili MĚSTKÝ ÚŘAD, ÚŘAD PRÁCE, BANKU, POJIŠŤOVNU, KULTURNÍ CENTRUM, KNIHOVNU a ČESKOTŘEBOVSKÉ NOVINY. Cílem celé akce bylo vyzkoušet si reprezentativní vystupování na jednotlivých místech a zjistit základní potřebné informace o dané instituci. Ve škole pak následovalo zpracování  informací a příprava prezentace pro ostatní spolužáky. Všichni žáci zpracovali zadané téma zajímavě a přínosně a vyzkoušeli si, jak nelehké je mluvit před obecenstvem.