ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Přírodovědná soutěž – školní kolo 1. stupeň


Autor: První stupeňPřírodovědná soutěž – školní kolo

Ve středu 27. dubna 2022 se na naší škole konalo školní kolo v přírodovědné soutěži. Žáci si mohli ověřit své znalosti v poznávání rostlin, živočichů a minerálů. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: I. kategorie – 3. ročník a  II. kategorie –  4. a 5. ročník.

Školního kola se zúčastnilo celkem 68 žáků (45 žáků – živočichové a 23 žáků – rostliny).

Nejlepší žáci za výborné umístění v soutěži získali diplomy, přírodovědné knihy, balíčky s překvapením a drobnou sladkost. Ostatním žákům byla rozdána pochvala a cena útěchy.