ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Příběhy bezpráví opět u nás ve škole


Autor: Vedení            Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni, organizuje v rámci svých rozsáhlých aktivit Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách.

Tento projekt žákům základních a středních škol zprostředkovává nedávnou minulost, dobu, kterou sice sami nezažili, ale která velmi výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje jejich životy. V letošním roce, po roční pauze díky coronavirové pandemii, jsme se opětovně vrátili k promítání filmu a následné besedě, a to i přesto, že projekce proběhla v netradiční formě v rámci tzv. hybridní výuky.

            Všechny naše 9. ročníky zhlédly 15. listopadu 2021 dokument s názvem „Postavení mimo hru“. Tento zajímavý snímek zachytil osudy hrdinů, perzekvovaných československých hokejistů, kteří měli roku 1950 v Londýně obhajovat dvojnásobný titul mistrů světa, ale do Anglie už nedorazili. Celé mužstvo bylo zatčeno, následovalo ponižování, mučení a vydírání ze strany StB, které skončilo odsouzením za špionáž, velezradu či rozvracení tehdejšího socialistického zřízení.

Osudy mladých sportovců přibližuje snímek, jehož průvodcem je jeden z aktérů, v době natáčení filmu osmdesátiletý, Augustin Bubník. Ten společně s dalšími spoluhráči vzpomíná na zážitky z kriminálu, ale i přátelství s jinými politickými vězni. Tento dokument přibližuje fungování totalitního režimu, který se snažil potlačit jakýkoliv projev národní hrdosti, jenž by mohl ohrozit jeho moc. Zároveň také ukazuje způsob, jakým likviduje projevy svobody i tak apolitické činnosti, jakou je sport.

Hosta jsme na letošní projekci neměli, a to díky opatřením, která souvisejí s šířením coronaviru, proto jsem se doprovodného slova ujala jako učitelka dějepisu sama.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Mgr. Eva Kohoutková