ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

POMÁHÁME


Autor: Druhý stupeňCo jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Díky obyvatelům se naše Základní škola Habrmanova může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 0,30 t. Každý obyvatel tak odevzdal průměrně  kg spotřebičů. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že díky našim odpovědným obyvatelům došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 3,58 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 2 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 175,88 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 7 krát.

Došlo také k úspoře 1 810,54 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 1811 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 173,50 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 8 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 6,03 kg mědi, což stačí pro ražbu 1072 1€ mincí, nebo 7,39 kg hliníku, který by stačil na výrobu 493 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr, nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!