ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Den dětí


Autor: Druhý stupeňTřída 9. C pro nás připravila v areálu naší školy Den dětí. Na osmi stanovištích jsme plnili různé úkoly společně se žáky z 1. A, se kterými jsme jednotlivá stanoviště procházeli. Po splnění všech úkolů naši deváťáci předali diplomy a medaile prvňáčkům a oni nám poděkovali sladkou odměnou.

Děkujeme deváťákům z 9. C a 1. A a také paní učitelce Daně Dabrowské ! Bylo to SUPER DOPOLEDNE! Moc jsme si to užili!

Petr Doseděl a Hana Pešková