ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Program primární prevence 6.C


Autor: Druhý stupeňZažili jsme program primární prevence na téma Skrytá nebezpečí internetu.  Bavili jsme se o identitě, zkoušeli tematické hry a třeba i „chat“ na papíře v zastoupení různých rolí. Program se nesl v příjemném duchu a doufáme, že si děti odnesli cenné zkušenosti.