ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Příběhy bezpráví


Autor: VedeníJeden svět na školách organizuje v rámci svých rozsáhlých aktivit i Příběhy bezpráví – filmy o československých dějinách. Tento projekt žákům základních a středních škol zprostředkovává nedávnou minulost, dobu, kterou sice sami nezažili, ale která velmi výrazně ovlivnila a stále ovlivňuje jejich životy.

Třída 9. C zhlédla 10. listopadu 2022 dokument s názvem „Normalizační loutka“. Tento snímek se na dobu normalizace dívá dětskýma očima. Přibližuje svět školy, betonových hřišť a pionýrských schůzek, svět, který trestá každé vybočení z řady. Hlavní postava filmu má k hrdinství daleko, a tak volby, které v průběhu života činí, nejsou vlastně žádnými skutečnými volbami. Jako mnozí další i ona se stává šedou myší. Na dvou místech filmu má i divák možnost se zamyslet nad volbami hlavní postavy a rozhodnout o dalším pokračování příběhu.

Snímek, inspirovaný skutečnými událostmi ze života autorů, vznikl ve spolupráci společnosti Člověk v tísni a divadelního souboru Buchty a loutky. Loutkové pasáže byly proloženy mnoha archivními záběry.

V závěru našeho promítání jsme uzavřeli toto téma reflexí, která proběhla jak formou jednoho slova, tak ještě metodou R. A. F. T., která umožňuje žákům prostřednictvím dopisu vyjádřit emoce a sdílet své pocity s ostatními.

 

Mgr. Eva Kohoutková