ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Dívky 8. C v textilní dílně


Autor: VedeníV hodinách pracovních činností se děvčata jela podívat do textilní dílny Městského muzea v Ústí nad Orlicí a vyzkoušet si výrobu tkanin.

Zkusila tkát na velkém čtyřlistovém pedálovém stavu a na menších stolních stavech. Na jednom ze stavů si vyrobila krásný malý kobereček, který darovala své paní třídní učitelce do učebny informatiky.