ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Den dětí 6.C


Autor: Druhý stupeň„Každá třída měla vyrobit výrobek do prodejních stánků. Paní asistentka si vzpomněla na staré květináče ve sklepě školy a tak jsme se rozhodli, je podle vzoru, který jsme viděli v knihovně, ozdobit. Nejdříve jsme květináče očistili, natřeli barvou a ozdobili do skořápek od vajíček. Pak jsme do nich zasadili květiny ze školy a malé javory, které nasbírala Lucka s Viktorkou. A tak vznikl náš výrobek.

Na Den dětí nám zrušili hodinu, jinak bychom nestihli oběd. Ve 14:00 hod. byl začátek. Kája a Matyáš prodávali ve stánku, Matěj, Terka a Dalča pomáhali rozdávat lístečky u vchodu. Zbytek třídy se střídal podle časů na našem stanovišti, kde byli Nerf pistole – střelba na cíl.“ 

Matyáš Janda

A takto probíhal Den dětí, který se na naší škole konal 25.5. a i navzdory nepříznivému počasí se velmi vydařil. Podíl na tom má i naše třída, které takto ještě jednou děkuji za ochotu pomoci s přípravami a se samotnou realizací. Autorem článku je Matyáš Janda. 🙂