ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Dějepisná exkurze – Praha


Autor: Druhý stupeňTradiční jarní poznávací exkurzi do Prahy se 7. ročníky jsme v tomto školním roce absolvovali 6. března 2024 a to se všemi třídami najednou.

Naše cesta vedla již tradičně z nádraží přes Staré město, Karlův most, kde děti absolvovaly zábavný program od agentury Praha hravě. Pak se přemístili na Kampu, kde je ještě čekala zajímavá bojovka. Odtud jsme pokračovali MHD do Břevnovského kláštera, kde jsme byli jako obvykle srdečně přijati bratrem Martinem Ševečkem. Nazpět k Hradu jsme se vrátili tramvají. Odtud jsme šli již pěšky Nerudovou ulicí, poté přes Kampu směrem k Národnímu divadlu až na Národní a Václavské náměstí.

Uchození, unavení, ale spokojení jsme se vrátili k hlavnímu nádraží na vlak zpět domů.

Díky ohlasu dětí se tam příští rok asi opět vrátíme.