ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Adaptační kurz 6. B – Program Začátek


Autor: Druhý stupeňNáš adaptační kurz jsme zahájili programem Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.

Během dopoledne jsme společně plnili různé úkoly a hráli hry – zaměřené na bližší seznámení s novými žáky a vytváření kladného klimatu ve třídě.