ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

6. oddělení ŠD – 2. B Pracovní činnosti


Autor: První stupeň„Děti, přišly nám nové hračky, až Vám je sestavím, budeme si s nimi hrát, jo?“

„Nee, pane vychovateli, my Vám s tím pomůžeme, ať si můžeme, co nejdříve hrát!“

Milí čtenáři, na fotkách se můžete mrknout, jak děti sestavují naši novou kuchyňku.