ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Vysvědčení 5.C


Autor: První stupeňPoslední školní den proběhl v 5. C ve znamení loučení.  Děti se dojemně rozloučily s paní učitelkou a paní asistentkou.

Bylo největší odměnou pro nás obě slyšet ta krásná slova, která pryštila dětem ze srdce do úst, slova lásky a poděkování.

Přejeme Vám, milé děti, mnoho štěstí a úspěchů na druhém stupni. Je čas jít dál….

R. Kulhavá, P. Špačková

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart