ZŠ Habrmanova

„Škola pro život”

Exkurze po památkách České Třebové


Autor: První stupeňDne 18. 6. 2021 se žáci 5. C zúčastnili exkurze po našem městě za doprovodu paní ředitelky Městského muzea paní Voleské, která žáky seznámila s historii založení města a jednotlivých významných památek. Prohlídka započala na Starém náměstí, kde si děti prohlédly budovu radnice se znakem majitele panství. Zde se také děti dozvěděly zajímavosti o morovém sloupu před radnicí a zkusily si vyluštit chronogram. Pak jsme zamířili do rotundy Sv. Kateřiny. I tady jsme se od paní Volské dozvěděli mnoho nových informací o této naší nejvýznamnější českotřebovské památce.

R. Kulhavá, P. Špačková

smart

smart

smart

smart

smart

smart